Screen Reader Mode Icon
Ang Homeacres Home Improvement Program ay nagnanais na mapabuti ang
kondisyon ng mga may-ari ng tahanan na umuukopa sa distrito. Kami ay
nagsasagawa ng isang pagsusuri, upang malaman namin ang interes ninyo sa aming programa. Ang makapagbigay ng mababang halaga ng pautang para sa
pagkukumpuni ng inyong mga tahanan. Gayundin para sa pagpapabuti at episyenteng paggamit ng enerhiya.

Pinapahalagahan namin ang inyong mga komento upang mapaunlad ang aming programa na syang makakatulong sa paglilingkod sa inyong komunidad. Kung maaari sana na kumpletuhin ang pagsusuri na ito sa loob ng 30 araw.

Para sa marami pang kaalaman hinggil sa aming programa, tumawag lamang sa mga numerong (707) 784-3175 o kaya ay mag-email sa homerehab@solanocounty.com. Maaari din ninyo kaming bisitahin sa aming website www.solanocounty.com/homeacres.

Ang programang ito ay Pantay na Oportunidad para sa Pabahay.

Question Title

* 1. Ang programang ito ay para lamang sa mga may-ari ng umuukopang
bahay/tahanan. Kayo ba ang may-ari ng inyong bahay/tahanan?

Question Title

* 2.  Ano ang pinakagusto mo sa inyong distrito/lugar?

Question Title

* 3.  Ano ang pinakagusto mo sa inyong bahay/tahanan?

Question Title

* 4. Ang programang ito ay nakatutok sa pagtugon sa mga alalahanin ng kalusugan
at kaligtasan, gayundin sa pagpapababa ng presyo/halaga ng tubig at kuryente
ng mga may-ari ng bahay. Lagyan lamang ng tsek ang mga uri ng
pangangailangan na nais ninyong makumpleto sa inyong bahay/tahanan.

  Pafkukumpuni Na Kailangan Kailangan Palitan o Bagong Ikakabit
Bubong
Pundasyon
Dingding/pader sa labas
Pintura sa labas
Stucco sa labas
Bintana
Mga Tubo
Kuryente
Kusina - labado, pangunahing kasangkapan
banyo - mga gamit pangkabit (fixtures)
Gamit na Pangpainit sa loob ng bahay (heater)
Gamit na Pangpalamig sa loob ng bahay (aircon)
Bentilasyon
Gamit na pampainit ng Tubig (water heater)
Daanan para makapasok - mga hawakan, malapad na pinto, at mga rampa
Insulasyon, proteksyon sa lagay ng panahon, paglagay ng caulk
Detaktor ng usok/carbon monoxide
Mababang daloy ng tubig sa gripo/Matipid sa enerhiyang mga bombilya

Question Title

* 5. Kung nais ninyong kontakin namin kayo sa oras na magsimula ng tumanggap
ng mga aplikasyon, pakibigay lamang ang inyong impormasyon.

0 of 5 answered
 

T