De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft op 9 november 2020 op zijn website een gratis toegankelijke Praktische gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht gepubliceerd.

Op dit ogenblik werken we aan een actualisatie van de Gids. In het kader daarvan hebben we besloten om in eerste instantie een tevredenheidsenquête te houden onder de gebruikers van de Gids.

We zouden u daarom zeer dankbaar zijn om aan te geven in welke mate de volgende stellingen overeenstemmen met uw ervaring in het kader van het gebruik van de Gids. Indien u uw antwoord nader wenst uit te leggen en/of indien u wilt delen op welke wijze wij bepaalde van deze aspecten kunnen verbeteren, kan u dat doen in het daartoe bestemde vak voor opmerkingen.

Het invullen van deze enquête neemt normalerwijze hoogstens tien minuten in beslag.

Question Title

* 1. Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord:

T