* 1. Bakgrundsinformation. Är du

* 2. Hur gammal är du?

* 3. Vad jobbar du med?

* 4. Hur ofta besöker du UNRIC?

* 5. Hur hittade du oss?

* 6. Varför besökte du vår hemsida idag?

* 7. Hittade du det du sökte?

T