• English
  • Español
  • Français
  • Português
  • Soomaali
  • Русский
  • العربية
  • فارسی (ایران)
  • 中文(简体)
Macluumaadka Guud iyo Xaq u lahaanshiyaha

Question Title

* 1. Luuqada Aasaasiga ah:

Waad ku mahadsan tahay xiisahaaga. Waxaan rajeyneynaa inaan kuugu adeegno luqadaada aad dooratay.

Fadlan u soo dir iimayl info@ccputrainingfund.org oo ay ku jiraan magacaaga oo buuxa, lambar telefoon oo lagaagala soo xiriiri karo, oo ku sheeg luqadaada aad dooratay, dhawaan ayaan kula soo xiriiri doonaa!

T