Bahagian 1

Panduan: Sila baca pernyataan berikut dan pilih pilihan jawapan yang sesuai.

* 1. Responden

* 2. Negeri Sekolah

* 3. Lokasi Sekolah

T