Question Title

* 1. Hvor ofte leser du På bølgelengde (fire nummer i året)?

Question Title

* 2. Svar på følgende påstander (1 – helt uenig, 5 – helt enig):

  1 2 3 4 5 Vet ikke/ikke aktuelt
«På bølgelengde er et blad jeg setter pris på å lese»
«På bølgelengde øker mitt engasjement for arbeidet i Tro & Medier»
«Jeg får hjelp til å holde meg oppdatert på medievirkeligheten gjennom å lese På bølgelengde»
«Dessverre havner På bølgelengde som regel i søpla eller blir liggende uten å bli lest» 
«Jeg vil gjerne få tilsendt På bølgelengde oftere»
«Det kunne godt vært færre utgaver av På bølgelengde»

Question Title

* 3. Hva setter du mest pris på å lese i På bølgelengde?

Question Title

* 4. Er det noe du ønsker annerledes (noe nytt, eller mer av eksisterende innhold) i På bølgelengde?

Question Title

* 5. Hvor er din(e) viktigste kanal(er) for å holde deg oppdatert i Tro & Mediers arbeid (mulig å krysse av på flere)?

Question Title

* 6. Hvis du ikke mottar På Bølgelengde, kan du fylle ut navn og adresse her for å motta det gratis i posten.

0 of 6 answered
 

T