Това е формулярът за кандидатстване за участие в Програма „Мост към бизнеса“. Попълването му отнема приблизително 20 минути.

Задължително изискване е, формулярът да бъде попълнен на български език, като се използва кирилица и да бъде приложена диплома за завършено средно или висше образование. Ако затворите интернет браузъра си преди да сте приключили с всички въпроси, ще се наложи да попълните формуляра отново.

След като попълните всички данни, проверете дали всички полета са коректно попълнени и всички задължителни документи са приложени. За да подадете формуляра, натиснете бутон „Подаване на формуляра за кандидатстване“. Без извършването на тази операция формулярът няма да бъде считан за подаден!

Формулярите ще бъдат разглеждани текущо.
ДЕКЛАРАЦИИ

Question Title

* 1. ДЕКЛАРАЦИИ

Моля прикачете сканирана/снимана диплома за средно образование (ВНИМАНИЕ: необходимо е да разполагате с диплома, удостоверенията за завършено средно образование не са дипломи) или диплома за завършено висше образование.

Question Title

* 2. Моля прикачете сканирана/снимана диплома за средно образование (ВНИМАНИЕ: необходимо е да разполагате с диплома, удостоверенията за завършено средно образование не са дипломи) или диплома за завършено висше образование.

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

Question Title

* 3. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

Единен граждански номер

Question Title

* 4. Единен граждански номер

Постоянен адрес                                                  (по лична карта)

Question Title

* 5. Постоянен адрес                                                  (по лична карта)

Адрес за кореспонденция (ако е различен от постоянния)

Question Title

* 6. Адрес за кореспонденция (ако е различен от постоянния)

Електронна поща

Question Title

* 7. Електронна поща

Телефон(и) за връзка

Question Title

* 8. Телефон(и) за връзка

Пол:

Question Title

* 9. Пол:

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Информация за средно образование

Question Title

* 10. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Информация за средно образование

С какъв профил е средното образование, което сте завършили?

Question Title

* 11. С какъв профил е средното образование, което сте завършили?

Имате ли завършено висше образование?

Question Title

* 12. Имате ли завършено висше образование?

Информация за завършено висше образование:

Question Title

* 13. Информация за завършено висше образование:

Преминати курсове и придобита квалификация (възможен е повече от един отговор)

Question Title

* 14. Преминати курсове и придобита квалификация (възможен е повече от един отговор)

Моля посочете сферата/ите на квалификацията или курса, които сте преминали или в които се обучавате в момента, като изрично посочите кои са завършени с придобит сертификат или удостоверение.

Question Title

* 15. Моля посочете сферата/ите на квалификацията или курса, които сте преминали или в които се обучавате в момента, като изрично посочите кои са завършени с придобит сертификат или удостоверение.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Каква е Вашата заетост в момента? (възможен е повече от един отговор)

Question Title

* 16. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Каква е Вашата заетост в момента? (възможен е повече от един отговор)

Наименование на работодателя

Question Title

* 18. Наименование на работодателя

Заемана позиция

Question Title

* 19. Заемана позиция

Наименование на работодателя

Question Title

* 21. Наименование на работодателя

Заемана позиция

Question Title

* 22. Заемана позиция

Наименование на работодателя

Question Title

* 24. Наименование на работодателя

Заемана позиция

Question Title

* 25. Заемана позиция

Друга информация за професионален опит, която не е вписана в предишните 3 въпроса.

Question Title

* 26. Друга информация за професионален опит, която не е вписана в предишните 3 въпроса.

Представете, ако желаете, други свои умения и интереси (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Question Title

* 30. Представете, ако желаете, други свои умения и интереси (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Желана сфера на реализация (можете да посочите повече от една сфера)

Question Title

* 32. Желана сфера на реализация (можете да посочите повече от една сфера)

Склонни ли сте да се преместите/пътувате в/до друго населено място заради работата?

Question Title

* 33. Склонни ли сте да се преместите/пътувате в/до друго населено място заради работата?

Каква работа смятате, че е най-подходяща за Вас? (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Question Title

* 34. Каква работа смятате, че е най-подходяща за Вас? (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за владеене на език (сканиран/сниман, всички страници)

Question Title

* 38. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за владеене на език (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл
Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за професионална квалификация (сканиран/сниман, всички страници)

Question Title

* 39. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за професионална квалификация (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл
ВНИМАНИЕ! За да подадете формуляра, трябва да натиснете бутона "Подаване на формуляра за кандидатстване".

Екипът ни ще се свърже с Вас след обработване на формуляра Ви.

Благодарим за Вашата кандидатура!

T