Това е формулярът за кандидатстване за участие в Програма „Мост към бизнеса“. Попълването му отнема приблизително 20 минути.

Задължително изискване е, формулярът да бъде попълнен на български език, като се използва кирилица и да бъде приложена диплома за завършено средно или висше образование. Ако затворите интернет браузъра си преди да сте приключили с всички въпроси, ще се наложи да попълните формуляра отново.

След като попълните всички данни, проверете дали всички полета са коректно попълнени и всички задължителни документи са приложени. За да подадете формуляра, натиснете бутон „Подаване на формуляра за кандидатстване“. Без извършването на тази операция формулярът няма да бъде считан за подаден!

Формулярите ще бъдат разглеждани текущо.

Question Title

* 1. ДЕКЛАРАЦИИ

Question Title

* 2. Моля прикачете сканирана/снимана диплома за средно образование (ВНИМАНИЕ: необходимо е да разполагате с диплома, удостоверенията за завършено средно образование не са дипломи) или диплома за завършено висше образование.

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл

Question Title

* 3. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

Question Title

* 4. Единен граждански номер

Question Title

* 5. Постоянен адрес                                                  (по лична карта)

Question Title

* 6. Адрес за кореспонденция (ако е различен от постоянния)

Question Title

* 7. Електронна поща

Question Title

* 8. Телефон(и) за връзка

Question Title

* 9. Пол:

Question Title

* 10. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Информация за средно образование

Question Title

* 11. С какъв профил е средното образование, което сте завършили?

Question Title

* 12. Имате ли завършено висше образование?

Question Title

* 13. Информация за завършено висше образование:

Question Title

* 14. Преминати курсове и придобита квалификация (възможен е повече от един отговор)

Question Title

* 15. Моля посочете сферата/ите на квалификацията или курса, които сте преминали или в които се обучавате в момента, като изрично посочите кои са завършени с придобит сертификат или удостоверение.

Question Title

* 16. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Каква е Вашата заетост в момента? (възможен е повече от един отговор)

Question Title

* 18. Наименование на работодателя

Question Title

* 19. Заемана позиция

Question Title

* 21. Наименование на работодателя

Question Title

* 22. Заемана позиция

Question Title

* 24. Наименование на работодателя

Question Title

* 25. Заемана позиция

Question Title

* 26. Друга информация за професионален опит, която не е вписана в предишните 3 въпроса.

Question Title

* 30. Представете, ако желаете, други свои умения и интереси (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Question Title

* 32. Желана сфера на реализация (можете да посочите повече от една сфера)

Question Title

* 33. Склонни ли сте да се преместите/пътувате в/до друго населено място заради работата?

Question Title

* 34. Каква работа смятате, че е най-подходяща за Вас? (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

Question Title

* 38. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за владеене на език (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл

Question Title

* 39. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за професионална квалификация (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
ВНИМАНИЕ! За да подадете формуляра, трябва да натиснете бутона "Подаване на формуляра за кандидатстване".

Екипът ни ще се свърже с Вас след обработване на формуляра Ви.

Благодарим за Вашата кандидатура!

T