Това е формулярът за кандидатстване за участие в Програма „Мост към бизнеса“. Попълването му отнема приблизително 20 минути.

Задължително изискване е, формулярът да бъде попълнен на български език, като се използва кирилица и да бъде приложена диплома за завършено средно или висше образование. Ако затворите интернет браузъра си преди да сте приключили с всички въпроси, ще се наложи да попълните формуляра отново.

След като попълните всички данни, проверете дали всички полета са коректно попълнени и всички задължителни документи са приложени. За да подадете формуляра, натиснете бутон „Подаване на формуляра за кандидатстване“. Без извършването на тази операция формулярът няма да бъде считан за подаден!

Формулярите ще бъдат разглеждани текущо.

* 1. ДЕКЛАРАЦИИ

* 2. Моля прикачете сканирана/снимана диплома за средно образование (ВНИМАНИЕ: необходимо е да разполагате с диплома, удостоверенията за завършено средно образование не са дипломи) или диплома за завършено висше образование.

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл

* 3. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

* 4. Единен граждански номер

* 5. Постоянен адрес                                                  (по лична карта)

* 6. Адрес за кореспонденция (ако е различен от постоянния)

* 7. Електронна поща

* 8. Телефон(и) за връзка

* 9. Пол:

* 10. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Информация за средно образование

* 11. С какъв профил е средното образование, което сте завършили?

* 12. Имате ли завършено висше образование?

* 13. Информация за завършено висше образование:

* 14. Преминати курсове и придобита квалификация (възможен е повече от един отговор)

* 15. Моля посочете сферата/ите на квалификацията или курса, които сте преминали или в които се обучавате в момента, като изрично посочите кои са завършени с придобит сертификат или удостоверение.

* 16. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Каква е Вашата заетост в момента? (възможен е повече от един отговор)

* 18. Наименование на работодателя

* 19. Заемана позиция

* 21. Наименование на работодателя

* 22. Заемана позиция

* 24. Наименование на работодателя

* 25. Заемана позиция

* 26. Друга информация за професионален опит, която не е вписана в предишните 3 въпроса.

* 30. Представете, ако желаете, други свои умения и интереси (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

* 32. Желана сфера на реализация (можете да посочите повече от една сфера)

* 33. Склонни ли сте да се преместите/пътувате в/до друго населено място заради работата?

* 34. Каква работа смятате, че е най-подходяща за Вас? (Разполагате с не повече от 500 знака, включително паузите)

* 38. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за владеене на език (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл

* 39. Ако е приложимо, можете да прикачите сертификат за професионална квалификация (сканиран/сниман, всички страници)

СамоPDF, JPEG, JPG, PNG, GIF типа файлове.
Избиране на файл
Няма избран файл
ВНИМАНИЕ! За да подадете формуляра, трябва да натиснете бутона "Подаване на формуляра за кандидатстване".

Екипът ни ще се свърже с Вас след обработване на формуляра Ви.

Благодарим за Вашата кандидатура!

T