Eolas a theastaíonn le haghaidh clárúcháin.

Aon scoil a bhfuil spéis acu ann, ba cheart dóibh an fhoirm iarratais thíos a chomhlánú. Ní mór iarratais a bheith faighte roimh am scoir gnó Dé Céadaoin, an 23 Meitheamh 2021.

Question Title

* 1. Ainm na scoile

Question Title

* 2. R-phost na scoile

Question Title

* 3. Seoladh na scoile

Question Title

* 4. Eircode

Question Title

* 5. Uimhir rolla na scoile

Question Title

* 6. Ainm phríomhoide na scoile

Question Title

* 7. Sonraí teagmhála an teagmhálaí ainmnithe sa scoil

Question Title

* 8. Comhthéacs scoile

Question Title

* 9. Cé mhéad daoine a bheidh páirteach sa mhodúl samplála?

Question Title

* 10. Mínigh cé mhéad ranganna agus daltaí a bheidh páirteach sa mhodúl samplála

Question Title

* 11. Cén sprioctheanga a roghnaíodh don mhodúl samplála?

Question Title

* 12. Cén fáth ar roghnaíodh an teanga sin?

Question Title

* 13. Ar ainmníodh teagascóir teanga?

Question Title

* 14. An bhfuil an teagascóir teanga

Question Title

* 15. Tabhair sonraí le do thoil

Question Title

* 16. Dearbhaigh go bhfuil rannpháirtíocht sa mhodúl samplála pléite agus comhaontaithe leis na múinteoirí ranga ábhartha.

Question Title

* 17. An raibh baint ag do scoil riamh le Nuatheangacha Iasachta ar aon bhealach?

Question Title

* 18. Má BHÍ, sonraigh an teanga le do thoil

Question Title

* 19. An raibh baint ag do scoil riamh le Teanga Chomharthaíochta na hÉireann ar aon bhealach?

Question Title

* 20. Má tá do scoil ag smaoineamh ar úsáid a bhaint as ardán ar líne chun feidhm a bhaint as an modúl, sonraigh an t-ardán agus aon teicneolaíochtaí digiteacha a úsáidtear sa scoil.

Question Title

* 21. Bain leas as 200 focal nó níos lú chun a mhíniú cén fáth a gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach baint a bheith ag do scoil leis an modúl samplála teanga, agus conas a chuirfidh an rannpháirtíocht sin le heispéiris foghlama na ndaltaí i do scoil.

Question Title

* 22. Cuir in iúl dúinn má bhíonn aon trácht nó ceist eile agat.

Go raibh maith agat as d’iarratas. Dearbhófar rannpháirtíocht scoileanna leo faoin 27 Lúnasa 2021. Is iad Teangacha Iar-Bhunscoile Éireann (PPLI) a dhéanfaidh an scéim seo a riar.

Leagtar amach an Beartas Príobháideachais i bhFógra Príobháideachais Theangacha Iar-Bhunscoile Éireann, áit a gcuirtear in iúl cleachtais cosanta sonraí Theangacha Iar-Bhunscoile Éireann agus na cearta príobháideachais atá agatsa mar dhuine aonair.
https://ppli.ie/about-us/policy/

Question Title

* 23. Aontaím gur féidir le Teangacha Iar-Bhunscoile Éireann na sonraí pearsanta san fhoirm seo a úsáid chun críche an t-iarratas agus na gníomhaíochtaí bainteacha a phróiseáil.

T