Vprašalnik je bil pripravljen v okviru projekta MobiTour - Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja, ki je sofinanciran v okviru programa V-A Italija Slovenija 2014 – 2020.

Rezultati te študije bodo uporabljeni kot izhodišče za razvoj čezmejnih pilotnih rešitev in sistemov s področja trajnostne mobilnosti v pilotnih območjih Park Škocjanske jame, Občina Piran, Kobilarna Lipica ter italijanskih občinah Lignano Sabbiadoro in Caorle.

Vprašalnik je anonimen. Zbrani podatki bodo obdelani v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 2016/679

T