Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cung cấp phản hồi về các dịch vụ ngô

Không bắt buộc phải trả lời những câu hỏi này. Quyền lợi y tế của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng nếu quý vị không trả lời. Các phản hồi sẽ được báo cáo ẩn danh để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

Question Title

* 1. Khi quý vị nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại, quý vị có thông dịch viên không?

T