Screen Reader Mode Icon
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative aktualisht po harton sfidat me të cilat përballen gazetarët dhe punonjësit e medieve për shkak të shpërthimit të COVID-19 në vendet e Europës Qendrore dhe Juglindore. Ne duam të dëgjojmë këndvështrimet tuaja mbi problemet profesionale, financiare dhe shëndetësore që po përjetoni dhe llojin e pasojave afatshkurtra dhe afatgjata që mund të prisni nga kjo krizë.

Të dhënat e mbledhura në këtë anketim do të ruhen në mënyrë të sigurt dhe do të përdoren vetëm për qëllimin e artikullit të BIRN mbi efektet e pandemisë COVID-19 në skenën aktuale të brishte të mediave në këtë rajon. Ne i respektojmë burimet tona dhe nuk i ndajmë kurrë të dhënat tuaja pa pëlqimin tuaj.

Question Title

* 1. Cili është roli ruaj në mbulimin e COVID-19?

Question Title

* 2. Nga cili vend jeni?

Question Title

* 3. Cili është problemi më i madh që hasni gjatë raportimit mbi COVID-19?

Question Title

* 4. Punoni nga zyra apo nga shtëpia?

Question Title

* 5. Ç’lloj mbështetje i nevojitet më shumë medias tuaj dhe gazetarëve të saj? (Ju lutem, rendisni nga 1-6, ku 1 është maksimalja dhe 6 minimalja)

Question Title

* 6. A ka nevoja të tjera që nuk janë të renditura në pyetjen e mësipërme? Nëse po, ju lutem, përshkruajini.

Question Title

* 7. Ç’lloj mbështetje morët nga punëdhënësi juaj gjatë COVID-19? Ju lutem, përshkruajeni.

Question Title

* 8. Po humbni të ardhura për shkak të shpërthimit të koronavirusit?

Question Title

* 9. Nëse po, ju lutem, përshkruani se si e ka prekur COVID-19 median tuaj në aspektin financiar.

Question Title

* 10. Keni leje të paguar, nëse nevojitet të qëndroni e izoluar apo në vetëkarantinë në shtëpi?

Question Title

* 11. A ju ka siguruar punëdhënësi juaj pajisjet e duhura mbrojtëse në punë?

Question Title

* 12. Ishte e vështirë të siguronit leje për të raportuar gjatë orarit të shtetrrethimit?

Question Title

* 13. Patët ndonjë problem apo shqetësim ndërsa raportonit gjatë orarit të shtetrrethimit?

Question Title

* 14. Nëse patët probleme, ju lutem, përshkruajini.

Question Title

* 15. Sa shpesh merrni përgjigje nga burimet zyrtare për pyetjet tuaja në lidhje me COVID-19?

Question Title

* 16. Si ka ndryshuar numri i pyetjeve që mbeten pa përgjigje nga institucionet zyrtare në krahasim me kohën para Covid-19? Ka më shumë apo më pak pyetje për të cilat nuk keni përgjigje?

Question Title

* 17. Çfarë lloji pyetjesh kanë mbetur pa u përgjigjur? (Ju lutem, jepni shembuj)

Question Title

* 18. Mendoni se situata e medias në vendin tuaj do të ndryshojë pas COVID-19?

Question Title

* 19. Nëse po, ju lutem, përshkruani si. 

Question Title

* 20. A ka media juaj ndonjë mjet apo mënyrë specifike për të luftuar dezinformimin apo për të verifikuar informacione?

Question Title

* 21. Nëse po, ju lutem, përshkruani se si. 

Question Title

* 22. Si informoheni ju vetë për lajme apo ngjarje të ndryshme?

Question Title

* 23. Çfarë mjeti komunikimi përdorni për të siguruar burimet tuaja?

Question Title

* 24. Mendoni se raportimi mbi COVID-19 ka ndikuar në shëndetin tuaj mendor?

Question Title

* 25. Gjatë përhapjes së koronavirusit, punoni më shumë apo më pak se zakonisht?

Question Title

* 26. Jeni e/e lumtur nëse publikojmë emrin tuaj në artikull?

Question Title

* 27. Nëse po, jepni emrin dhe mbiemrin tuaj të plotë.

Question Title

* 28. Mund t’ju kontaktojmë, nëse kemi pyetje të tjera?

Question Title

* 29. Nëse po, cila është mënyra më e mirë për t’ju kontaktuar? Ju lutem, seleksiononi mënyrën që ju përshtatet dhe lini detajet tuaja për t’ju kontaktuar.

Shënim: Ne do t’ju kontaktojmë vetëm në lidhje me informacionet që keni dhënë në këtë formular. Nuk do t’ju dërgojmë mesazhe të panevojshme apo të përdorim të dhënat tuaja të kontaktit për ndonjë qëllim tjetër.

0 of 29 answered
 

T