ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ЦЕННО ЗА НАС!

Информиран/а съм, че предоставените от мен лични данни, се обработват от ЗК „УНИКА Живот“ АД / ЗК „УНИКА“ АД, в качеството им на администратори на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Запознах се с Уведомлението за поверителност, налично на сайта на дружеството www.uniqa.bg и във всеки негов офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.

Question Title

* 1. МОЛЯ ОЦЕНЕТЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА MedUNIQASOS кол центъра ? (само за допълнително здравно осигуряване)

T