Informacje o projekcie i badaniu fokusowym

Szanowni Państwo,

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Ułatwią one Państwu podjęcie świadomej decyzji o uczestnictwie w badaniu fokusowym.

Celem projektu Med-Stres jest udoskonalenie internetowego programu szkoleniowo-terapeutycznego skierowanego na przeciwdziałanie stresowi zawodowemu oraz jego negatywnym skutkom wśród personelu medycznego. Niniejsze badanie fokusowe stanowi pierwszy etap tego projektu. Celem badania fokusowego jest rozpoznanie specyfiki i warunków pracy przedstawicieli zawodów medycznych, w tym określenie, które elementy pracy sprzyjają poczuciu satysfakcji zawodowej lub mogą prowadzić do rozwoju stresu zawodowego i jego konsekwencji, takich jak wypalenie zawodowe.

Uczestnictwo w badaniu fokusowym polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety. Państwa zaangażowanie pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej dla stworzenia  programu ściśle ukierunkowanego na  potrzeby przedstawicieli zawodów medycznych. 

Projekt „Med-Stres: Internetowy Program Przeciwdziałania Stresowi Zawodowemu wśród Personelu Medycznego”, kierowany jest przez dr Ewelinę Smoktunowicz. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w ramach konkursu Program Wieloletni: Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy-Etap IV . Projekt jest realizowany w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Członkowie zespołu projektowego:

dr Ewelina Smoktunowicz, Uniwersytet SWPS

Magdalena Leśnierowska, Uniwersytet SWPS

Krzysztof Rzeńca, Uniwersytet SWPS

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

prof. Per Carlbring, Uniwersytet Sztokholmski

T