Chào mừng

Chào mừng

*

1. Trong nhiều thế giới ảo, người chơi được khuyến khích hợp tác với những người chơi khác. Việc cộng tác với người chơi khác đóng vai trò như thế nào trong kinh nghiệm của bạn trong thế giới ảo?

*

2. Trong nhiều thế giới ảo, người chơi được khuyến khích cạnh tranh với những người chơi khác. Việc cạnh tranh với người chơi khác đóng vai trò như thế nào trong kinh nghiệm của bạn trong thế giới ảo?

*

3. Bạn đã từng trải nghiệm những khác nhau về văn hóa như thế nào trong game trực tuyến và thế giới ảo?

*

4. Nói chung, bạn cảm thấy như thế nào về khả năng tương tác với người chơi từ các nước khác trong thế giới ảo? Bạn có xem đó là một điều tốt? Bạn có xem đó là một điều xấu? Việc nó là điều tốt hay xấu có quan trọng với bạn không?

*

5. Nhiều thế giới ảo trở thành “vùng bị khóa”, nghĩa là nó không cho phép người chơi đến từ những nơi khác xâm nhập. Bạn có biết về “vùng bị khóa” trong những trò chơi ưa thích của mình? Điều này có ngăn chặn bạn chơi game với người khác? Bạn có thích những game có cài đặt “vùng bị khóa”?

T