11% of survey complete.

1. Proszę podać nazwisko pracownika Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który Państwu pomagał.

2. W którym oddziale dokonali Państwo transakcji?

T