11% of survey complete.

Question Title

1. Proszę podać nazwisko pracownika Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który Państwu pomagał.

Question Title

2. W którym oddziale dokonali Państwo transakcji?

T