Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană relansează serviciul de preînscriere online!

Prin completarea formularului de preînscriere online admitere DRIIE 2017 – candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

- informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
- tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
- consiliere şi orientare profesionala specifică programelor de master oferite de DRIIE.

* 1. Număr de telefon

* 2. Nume și prenume

* 3. Adresă de e-mail

* 4. Oraș, județ

* 5. Țară

* 6. Anul de începere a studiilor de licență

* 7. Anul de finalizare a studiilor de licență

* 8. Universitatea urmată/absolvită

* 9. Facultatea urmată/absolvită

* 10. Forma de învățământ

* 11. Pentru care dintre următoarele programe de master doriți să optați? (Puteți alege mai multe opțiuni)

* 12. Care sunt temele de interes pe care doriți să le studiați?

T