Question Title

* 1. Hvor gammel er du?

Question Title

* 2. Hvad er dit køn?

Question Title

* 3. Har du nogen langvarig sygdom eller handicap?
Hvis ja, venligst uddyb hvilken sygdom/handicap?

Question Title

* 4. Hvor mange gange har du deltaget på Folkemødet?

Question Title

* 5. Hvis du har deltaget, hvordan vil du vurdere den samlede oplevelse i forhold til tilgængelighed? (5: meget godt; 4: godt; 3: okay; 2: dårligt; 1: meget dårligt)

Question Title

* 6. Hvis du har deltaget; hvilke udfordringer mødte du på festivalen? Hvis du aldrig har deltaget, har haft lyst til at deltage; hvad var grunden til at du ikke deltog? 
Du kan vælge flere svar.

Question Title

* 7. Hvad synes du kunne gøre Folkemødet mere tilgængeligt? Du må gerne inddrage hele oplevelsen, e.g. rejsen til bornholm, overnationg, spisesteder, events og selve festivalen

Question Title

* 8. Hvis du har været på andre festivaler (musik, mad, sport, etc.) hvordan vil du vurdere tilgængeligheden? Hvad har fungeret godt, hvad har fungeret dårligt? Venligst skriv hvilke festivaler du har deltaget i.

Question Title

* 9. Hvilken type aktiviteter interesserer dig mest på Folkemødet?

Question Title

* 10. Hvor har du boet hvis du har været på Folkemødet?

0 of 10 answered
 

T