Szanowni Państwo!

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji o użyteczności nowego narzędzia - Alfabetycznego Indeksu Towarów. Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut.

Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.

Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

Question Title

* 1. Jak często odwiedza Pani/Pan stronę Przegladarki Taryfowej?

Question Title

* 2. Z której wesji strony Pani/Pan skorzystała/skorzystał?

Question Title

* 3. Uważam że narzędzie AIT jest łatwe w obsłudze

Question Title

* 4. Uważam, że strona Alfabetycznego Indeksu Towarów (AIT) będzie pomocna przy wyszukiwaniu kodów nomenklatury towarowej.

Question Title

* 5. Proszę dokonać oceny atrakcyjności strony AIT w skali od 1 do 5 (1 to najniższa zaś 5 najwyższa ocena)

  1 2 3 4 5
Atrakcyjność
Łatwość obsługi
Użyteczność
Wygląd szaty graficznej
Umieszczenie treści 

Question Title

* 6. Proszę dokonać oceny  funkcjonalności strony AIT w skali od 1 do 5 (1 to najniższa zaś 5 najwyższa ocena)

  1 2 3 4 5
Jak bardzo system pomocy jest przydatny?
W jakim stopniu nazwy, oznaczenia są opisane w sposób zrozumiały
W jakim stopniu komunikaty są zrozumiałe?
W jakim stopniu układ pól na ekranie jest czytelny?

Question Title

* 7. Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje na temat ulepszenia tego oprogramowania?

Question Title

* 8. Co się Pani/Panu podoba w AIT najbardziej a co najmniej?

Question Title

* 9. Jakie jest Pani/Pana ogólne wrażenie z AIT.

0 z 9 z odpowiedziami
 

T