Studii de Fundamentare comuna Zau de Câmpie

Consiliul Local Zau de Câmpie, cu sprijinul proiectantului SC Eco Maps SRL, a demarat în anul 2024 serviciile de Elaborare de studii de fundamentare necesare inclusiv pentru reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei.

PLANUL URBANISTIC GENERAL (PUG) constituie un instrument esențial pentru configurarea unei perspective de dezvoltare urbană. Procesul de elaborare a unui PUG presupune aportul divers a numeroși experți, evoluează pe o perioadă considerabilă și necesită o gestionare atentă a propunerilor de intervenție. Acest plan rezervă teren pentru proiecte semnificative, avansând sugestii pentru o structură stradală orientativă, zonificarea parcelelor construibile, protejarea anumitor arii (cum ar fi parcuri, păduri sau zone istorice), propunând reguli pentru înălțimea, densitatea și aliniamentul stradal și furnizează o bază solidă pentru un proces eficient și rapid de eliberare a autorizațiilor de construcție.

Rolul acestui document de urbanism este să fundamenteze deciziile autorităților publice locale, ale mediului de afaceri și ale comunității locale. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitatea administrativ-teritorială, de către alte tipuri de actori relevanți, dar mai ales de către cetățenii comunei Zau de Câmpie.

În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare urbană a comunei, care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră cele mai stringente, prin completarea acestui chestionar.


Vă mulțumim!

Question Title

* 1. În ce localitate aveți reședința?

Question Title

* 2. Vârsta (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 3. Sex (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 4. Care este ultimul nivel de învățământ absolvit? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 5. Care este ocupația dumneavoastră? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 6. Unde se află locul dumneavoastră de muncă?

Question Title

* 7. Cât de mulțumit(ă) sunteți, per ansamblu, de localitatea în care trăiți? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 8. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor servicii de utilități publice existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare serviciu din listă)

  1 2 3 4 5
Alimentarea cu apă potabilă
Rețeaua de canalizare
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu energie electrică
Iluminatul public
Colectarea și transportul gunoiului de la propria locuință
Salubrizarea stradală (străzi, trotuare, spații verzi etc.)
Transport în comun (către alte localități)

Question Title

* 9. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor servicii de interes social existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare element din listă)

  1 2 3 4 5
Învățământul (creșe, grădinițe, școli, licee)
Sănătatea (spitale, clinici, cabinete de medicină de familie, stomatologice, farmacii, laboratoare de analize etc.)
Cultura (cămine/centre culturale, biblioteci, muzee, cinematografe, evenimente culturale)
Sportul (terenuri și săli de sport, cluburi și evenimente sportive)
Serviciile sociale (centre/cluburi, pentru vârstnici, copii, persoane cu handicap, nevoiașe, îngrijire la domiciliu etc.)
Religie (biserici, capele etc.)
Relaxare/recreere (parcuri, locuri de joacă, zone de agrement etc.)
Cumpărături (piețe agroalimentare, târguri, supermarketuri)
Siguranță publică (supraveghere video, poliție, pompieri)

Question Title

* 10. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor elemente de infrastructură publică existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare element din listă)

  1 2 3 4 5
Drumurile de acces în localitate
Străzile din interiorul localității
Trotuarele
Pistele pentru bicicliști
Locurile de parcare
Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice
Gara
Autogara și stația de așteptare
Mobilierul stradal/urban (coșuri de gunoi, bănci etc.)
Facilitățile de acces pentru persoanele cu dizabilități și mamele cu cărucioare

Question Title

* 11. Dacă ați avea posibilitatea, unde v-ați muta din localitatea în care trăiți?

Question Title

* 12. Care considerați că este principalul avantaj/atu al comunei în competiția cu alte zone din țară pentru atragerea de investitori și turiști? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 13. Care este, din perspectiva dumneavoastră, resursa care poate contribui cel mai mult la dezvoltarea comunei în următorii 10 ani? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 14. Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă în prezent comuna? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 15. Care credeți că sunt principalele trei direcții/priorități de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le urmărească în viitorii 10 ani?

T