Za večje medgeneracijsko sožitje.

Spoštovani,
vljudno vabljeni k sodelovanju v raziskavi o medgeneracijskem komuniciranju, sodelovanju in učenju.
Namen raziskave je ugotoviti, kakšni so prevladujoči vzorci komuniciranja in sodelovanja vzdolž generacij ter s pomočjo pridobljenih podatkov oblikovati učinkovite modele medgeneracijskega komuniciranja, sodelovanja in učenja na delovnem mestu.
Vaši odgovori so anonimni, zato vas  vljudno prosimo za iskrenost. Izpolnjevanje vprašalnika v povprečju traja 5 minut. Pozorno preberite vsako izmed trditev in na 5-stopenjski lestvici označite v kolikšni meri velja za vas. Trditve so zapisane v nedoločni obliki in enakovredno izražajo tako žensko kot tudi moško obliko.  Cenimo vaše iskrene odgovore.
 
 
I. del: Komuniciranje in sodelovanje

Question Title

* 1. Kako pogosto pri delu komunicirate na spodaj navedene načine?

  Nikoli Zelo redko Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto
Neposredno v pogovoru (iz oči v oči)
Preko klasičnega telefona
Preko klasičnih pisem, dopisov
Preko mobilnega telefona
Preko elektronske pošte
Z uporabo videotehnologij (Skype, Wechat, Whatsup, Messanger...)
Preko družbenih omrežij (FB, Linkedin, Istagram, Twiter...)

Question Title

* 2. Kako cenite spodaj navedene oblike komunikacije?

  Sploh ne cenim Komajda cenim Niti cenim/niti ne cenim Cenim Zelo cenim Nadvse cenim
Neposreden  pogovor (iz oči v oči)
Komunikacijo preko klasičnega telefona
Komunikacijo preko klasičnih pisem, dopisov
Komunikacijo preko mobilnega telefona
Komunikacijo preko elektronske pošte
Komunikacjo z uporabo videotehnologij (Skype, Wechat, Whatsup, Messanger...)
Komunikacijo preko družbenih omrežij (FB, Linkedin, Istagram, Twiter...)

Question Title

* 3. Kako pogosto se  v konfliktnih situacijah odzivate na spodaj navedene načine?

  Nikoli Zelo redko Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto
Skušam se izogniti neprijetnostim, nepotrebnim napetostim in če se le da, odložiti zadevo.
Skušam ublažiti občutje druge strani in ohraniti dober medsebojni odnos.
Neomajan sem pri doseganju svojega cilja
Skušam se odkrito pogovoriti o vseh pomislekih.
Predlagam nevtralno stališče.

Question Title

* 4. Za katero generacijo so spodnje trditve najbolj značilne? Pri vsaki trdtivi lahko izberete le eno generacijo.

  Z-generacija (stari do 25 let) Y - generacija (stari od 26 - 39 let) X - generacija (stari od 40 do 55 let) Baby boom gneracija (stari od 56 do 70 +)
Zavračajo spremembe
Pri delu se želijo tudi zabavati.
Najprej delo, potem nagrada!
Radi imajo individualno delo
So lojalni organizaciji.
So zelo  hitri pri delu
Radi delajo v timu
So družabni
Komunicirajo  osebno
Komunicirajo z uporabo informacijskih tehnologij
II. del: Učenje

Question Title

* 5. Kako pogosto pri delu uporabljate spodaj navedene oblike učenja?

  Nikoli Zelo redko Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto
Trening na delovnem mestu (poiščem si, ali mi dodelijo trenerja, ki me usposablja za konkretno delo)
Mentorstvo (poiščem si ali mi dodelijo mentorja, ki me usposablja in svetuje)
Coaching (poiščem si ali mi dodelijo coacha, ki me usmerja in spodbuja k raziskovanju notranjih virov moči)
Skupinsko izobraževanje in usposabljanje v organizaciji ( interne delavnice, treningi)
Skupinsko izobraževanje in usposabljanje izven  organizacije (delavnice, treningi, konference)
E-izobraževanje (e-tečaji, webinarji...)
Študij literature
Samoučenje s pomočjo interneta
Učenje s sledenjem in opazovanjem sodelavcev pri delu (shadowing)
Sodelovalno učenje (prosim sodelavca, da me nauči)
Usmerjanje vodje (pomoč poiščem pri vodji)

Question Title

* 6. Kako pomembno je učenje/izobraževanje  za vas zaradi spodaj naštetih razlogov. 

  Nepomembno Komajda pomembno  Pomembno  v manjši meri Pomembno v srednji meri Pomembno v večji meri Nadvse pomembno
Osebna rast (boljša samopodoba, zadovoljstvo, sreča...)
Dvig izobrazbene ravni zaradi napredovanja na višje delovno mesto
Rešiti konkretne probleme pri delu
Dvig izobrazbene ravni zaradi višjega zaslužka
Mreženje, druženje z ljudmi iz stroke
Doseganje večjega ugleda in vpliva 
Želja po spremembi delovnega mesta
Želja po prekvalifikaciji
Želja ugoditi delodajalcu 
Želja po dosegu višje izobrazbene ravni kot jo imajo vaši družinski člani

Question Title

* 7. Kako na splošno ocenjujete svojo motivacijo za izobraževanje in učenje?

III. del: Podatki za statistično obdelavo vprašalnika

Question Title

* 8. Najvišja dokončana stopnja izobrazbe:

Question Title

* 9. Vaša starost:

Question Title

* 10. Spol:

Hvala za vaše sodelovanje. Raziskavo ste uspešno zaključili s pritiskom na gumb Pošlji.

T