Fakatalofa atu mai te savea a te MSD ki luga i te Kiloga mo te Palani Fakatoka a te Pasefika.

Fakamatala mai ake a koe

Question Title

* 1. Ko oi atufenua o koe? E mafai o fili ne koe e silia atu mo te tasi: 

0 of 11 answered
 

T