‘Oku talitali lelei koe ki he savea ‘a e Polungaue Ministry of Social Development (MSD), fekau’aki mo ‘ene palani mo e founga ke fakahoko’aki e ngaahi ngaue ki hono fakalakalaka ‘o e kakai Pasifiki ‘i he fonua ni


Question Title

* 1. Fai mai mu’a ha’o ki’i fakamatala fekau’aki mo koe. Ko e matakali fe ‘oku ke kau ki ai? ‘Oku toe ‘i ai hao konga ki ha matakali kehe?

0 of 11 answered
 

T