Malo ni, ulutonu mai ki te Takiala mo Pahefika a te MSD/ma te Peleni fakatino ma iloiloga.

Fai mai tau tala kia te koe.

Question Title

* 1. Ko fea te atunuku e hau ai koe? Taku mai na atunuku uma e gafa koe ki ei:

0 of 11 answered
 

T