Ko na mauri. Aio kanoan ana kai ni baire MSD ibukia kain te Betebeke. Ti kan ongora mairoum

Question Title

* 1. Kain ia ngkoe? Ko kona ni kabanei rinanin abam ae ko ataia.

0 of 11 answered
 

T