Screen Reader Mode Icon

SEITSMENDA PÄEVA ADVENTIKIRIK
ÜLDKONVERENTS

Kallis usukaaslane!


Peakonverentsi peakoosolekute vahelisel ajal ehk umbes iga viie aasta tagant korraldatakse ülemaailmses adventkoguduses küsitlus, mis aitab koguduse juhtidel paremini aru saada sellest, mida koguduseliikmed usuvad ja praktiseerivad. Küsitluses uuritakse usulisi hoiakuid ning käitumismustreid, pereelu, koguduse osa kohaliku kogukonna elus, adventistliku tervisekuulutuse mõju jms.

See küsitlus aitab meil:

·       mõista, mida meie koguduseliikmed usuvad ja teevad;

·       planeerida paremini ja strateegilisemalt misjonitööd, jüngriks kasvamise ja koguduseliikmete eest hoolitsemise jõupingutusi nii kohalike koguduste, liitude, unioonide, divisjonide kui ka peakonverentsi tasandil;

·       paremini mõista koguduseliikmete vajadusi ja mõelda, kuidas kogudus saaks neile vajadustele vastata.

Nüüd võite alustada 2022. aasta küsimustikule vastamist. Mõnel võib see aga võtta pool tundi, mõnel teisel aga terve tunni. Oleme kõigi su vastuste eest väga tänulikud, kui võtad aega, et see küsimustik lõpuni täita. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.

Palun ära kirjuta küsimustikule oma nime.

Andmetöötlejad keskenduvad vastustele üldiselt, nad ei pööra tähelepanu küsimustiku täitja isikule. Analüüs viiakse läbi igas divisjonis eraldi, üldistuste osas abistavad Andrewsi ülikooli teadlased.

Aitäh sinu panuse ja abi eest!

Õnnistagu Jumal sinu tunnistamistööd kõigi koguduseliikmete kaasatuse initsiatiivi raames ajal, mil jõuame Kristuse tagasitulekule aina lähemale.

Kristlike tervitustega

 

Ted N Wilson

President
0/71 on vastatud
 

T