Screen Reader Mode Icon
Chúng tôi, UNIVERSALAID.JP và trường Đại học Nagasaki, sẽ thực hiện cuộc khảo sát này để nhận định các vấn đề và mối lo ngại của người dân ngoại quốc đang cư trú và sinh sống tại Nhật (đặc biệt là thành phố Nagasaki) trong đại dịch COVID-19, với nỗ lực mang đến gợi ý và tư vấn để giải quyết các khó khăn và lo lắng này.

 

Khảo sát gồm 28 câu hỏi và có thể mất khoảng 7-10 phút để hoàn thành. Anh chị có quyền từ chối tham gia hoặc rút khỏi nghiên cứu này bất cứ lúc nào. Tất cả các câu trả lời thu thập được trong khảo sát sẽ được giữ bí mật và không được tiết lộ dưới mọi điều kiện. Khảo sát sẽ hoàn toàn được ghi lại ẩn danh và không có rủi ro liên quan.

 

Vui lòng tham gia khảo sát qua URL hoặc mã QR dưới đây:
https://universalaid.jp/survey2020/

 

Đối với bất kỳ thắc mắc nào khác, anh chị có thể liên hệ với nhóm của chúng tôi bằng cách gửi email cho Bà Yoshimi Matsuo, UNIVERSALAID.JP (Email: info@universalaid.jp; SĐT: 090-2900-3934) 

Bằng cách hoàn thành và gửi khảo sát này, anh chị đã đồng ý tham gia vào nghiên cứu.

Question Title

* 1. Anh chị có trên 18 tuổi và đồng ý tham gia vào nghiên cứu này không?

0 of 28 answered
 

T