Question Title

3. Kog ste pola?

Question Title

4. Koji je vaš najviši nivo obrazovanja?

Question Title

5. Koliko dece (uzrasta od 17 godina ili manje) živi u vašem domaćinstvu? Računajte samo decu kojoj ste roditelj ili staratelj.

T