Question Title

3. Hvilket kjønn har du?

Question Title

4. Hva er ditt høyeste fullførte utdanningsnivå?

Question Title

5. Hvor mange barn (17 år eller yngre) bor i husstanden din? Ta bare med barn du er forelder eller foresatt til.

T