Question Title

3. Kojeg ste spola?

Question Title

4. Koja je najviša razina obrazovanja koju ste stekli?

Question Title

5. Koliko djece (17 godina ili mlađe) živi u vašem kućanstvu? Računajte samo djecu kojoj ste roditelj ili skrbnik.

T