Question Title

3. От какъв пол сте?

Question Title

4. Коя е най-високата образователна степен, която имате?

Question Title

5. Колко деца (до и на 17-годишна възраст) живеят във Вашето домакинство? Пребройте единствено децата, на които сте родител или настойник.

T