Zaujímajú nás rodičia detí vo veku 1 - 18 rokov zo zmiešaných, náhradných, adoptívnych, biologických aj jednorodičovských rodín. Venujte nám 10 minút svojho času. Pomôžete nám tak zistiť, čo rodičov z rôznych typov rodín trápi a čo prežívajú. A možno si pri odpovediach uvedomíte veci, ktoré ste doteraz aktívne nereflektovali a pritom sú pre Vás dôležité. Ďakujeme.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Question Title

* 1. Dotazník je anonymný, nikde neuvádzate svoje meno, bydlisko ani iné kontaktné údaje. Informácie, ktoré poskytnete, budú použité len na účely výskumu. Výskum sa riadi vedeckými etickými štandardmi a je odsúhlasený etickou komisiou UVSK SAV.

 
4% of survey complete.

T