Eich Sylwadau am ein Gwefan

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn chwilio am ffyrdd i wella'i wefan, ac mae wastad yn ceisio sicrhau bod y profiad o ymweld a'r wefan yn un hawdd a phleserus.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ynglyn a sut y gallwn ni wella'r cynnwys, a fyddech gystal a rhoi gwybod i ni.

Byddwn yn cymryd sylw o'ch holl sylwadau ac yn eu defnyddio i helpu datblygu ein gwefan yn y dyfodol.

Gallwch naill ai gysylltu a ni yn y ffyrdd arferol a amlinellir isod, neu fe allwch chi lenwi'r arolwg ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon.

Cyfeiriad:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Telephone: 01766 770274

e-mail: parc@eryri.llyw.cymru

T