Helpwch ni i wella Coflein !

Rydym ni’n cynnal arolwg byr i’n helpu i wella Coflein. Bydd yn cymryd rhyw bum munud i ateb y 21 cwestiwn a bydd yn rhoi gwybodaeth bwysig i ni am sut y defnyddiwch y wefan, pethau rydych chi’n eu hoffi, a phethau y gallwn ni eu gwella. Mae’r arolwg ar agor hyd 27 Tachwedd 2014.

T