Šī aptauja ir paredzēta interesentiem, kuri vēlās piedalīties putnu balsu ierakstīšanas un apstrādes apmācībās. Tās notiks 2014. gada janvārī vai februārī un saturs tiks veidots pēc aptaujas rezultātiem.

Apmācības organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, bet vadīs Edmunds Račinskis, kurš ir viens no vispieredzējušākajiem putnu balsu ierakstu autoriem Latvijā (daļa no viņa ierakstiem pieejama šeit: http://putnidaba.lv/audio).

Pirms piedalīšanās apmācībās ir ļoti vēlams noskatīties Edmunda Račinska lekciju par putnu balsu ierakstīšanas un apstrādes pamatiem LOB saietā, 2013. gada 2. novembrī: http://putnidaba.lv/video (tas neattiecas uz LOB saieta dalībniekiem, kuri lekciju klausījās klātienē).

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa e-pastu edmunds@ldf.lv.

* 1. Vārds, uzvārds, e-pasts (vēlams, var palikt arī anonīms):

* 2. Vēlos uzzināt vairāk par:

* 3. Mana interese par skaņu ierakstīšanu dabā skar:

* 4. Vēlos uzzināt vairāk arī par to, kādi putnu balsu ierakstu krājumi pieejami internetā un kā tos izmantot:

* 5. Vēlos uzzināt vairāk arī par to, kā padarīt savus putnu skaņu ierakstus plašāk pieejamus citiem interesentiem:

* 6. Labprāt piedalītos praktiskā skaņu ierakstīšanas pārgājienā ārpus telpām:

* 7. Citi ieteikumi putnu skaņu ierakstīšanas un apstrādes apmācību nodarbību saturam:

T