LIFE WILDisland je projekt financovaný EÚ v rámci celého Podunajska, ktorého cieľom je zachovať biodiverzitu na najprírodnejších, najkrajších a najcennejších ostrovoch. Tento projekt je realizovaný v spolupráci s rôznymi sektormi (ochrana prírody, plavba, lesníctvo, vodná energetika) v 8 podunajských krajinách.

Dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste sa zúčastnili na nasledujúcom multilaterálnom prieskume, ktorý nám pomôže lepšie navrhnúť a komunikovať naše aktivity zamerané na ochranu riek a ostrovov v podunajskom regióne.

https://wildisland.danubeparks.org

Účasťou v našom prieskume získate možnosť zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny,  viac o súťaži uvádzame na konci dotazníka.

Všetky Vaše odpovede budú použité anonymne. Osobné údaje účastníkov budú spracované výlučne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, a to na účely realizácie aktuálneho prieskumu.

Question Title

* 1. Ak si spomeniete na typy prírodnej krajiny vo Vašom regióne, na ktoré z nich ste hrdý (vyberte až 3 možnosti)?

Question Title

* 2. Ak si predstavíte typy prírodnej krajiny vo Vašom regióne, ktorá z nich vám napadne spontánne ako prvá?

Question Title

* 3. Čo sa Vám spontánne vybaví, keď si spomeniete na rieku Dunaj?

Question Title

* 4. Ako často navštevujete rieku Dunaj a/alebo jej záplavové oblasti?

Question Title

* 5. Za aké dôležité považujete nasledujúce funkcie rieky Dunaj?

  Vôbec nie je dôležitá Nie je dôležitá Trochu dôležitá Dôležitá Veľmi dôležitá
Priestor na rekreáciu a šport
Ekosystém pre bohatú biodiverzitu
Biotop chránených druhov
Zdroj pitnej vody
Zdroj na výrobu obnoviteľnej energie
Lesníctvo (výroba dreva) a poľovníctvo
Rybolov a rybárčenie
Turistická destinácia
Dopravná trasa
Integrujúce a inšpiratívne životné prostredie pre rôzne krajiny a kultúry

Question Title

* 6. Čo je pre Vás pri návšteve Dunaja najdôležitejšie (vyberte maximálne 3 aspekty)?

Question Title

* 7. Pozrite si nasledujúce fotografie a ohodnoťte ich podľa toho, ako veľmi Vás zaujali. Ktoré typy miest sú pre Vás najkrajšie? (uveďte poradie 1 = najpríťažlivejšie až 4 = najmenej príťažlivé)

Question Title

* 8. Do akej miery sú podľa Vás nasledujúce charakteristiky dôležité pre určenie rieky ako prírodnej?

  Vôbec nie je dôležité Nie je dôležité Trochu dôležité Dôležité Veľmi dôležité
Miesto, kde sa ozývajú len prírodné zvuky
Miesto s čistou vodou
Miesto, kde rieky a potoky tečú bez regulácie a obmedzení
Miesto s malými stopami ľudského osídlenia (budovy, priehrady)
Miesto, kde existujú prírodné podmienky a procesy formujúce krajinu
Miesto bez obmedzení alebo len s malými obmedzeniami môjho správania, miesto na oddych bez obmedzení
Miesto s bohatou biodiverzitou a fascinujúcimi rastlinami a živočíchmi
Miesto bez nepôvodných rastlín a živočíchov

Question Title

Image
Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T