Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Кои са най-големите предизвикателства  във Вашия бизнес?

Question Title

* 2. Как оценявате, че се справя Вашата организация с кризата - по скала от 1 до 10?

Question Title

* 3. Моля, споделете как Съвета може да Ви бъде полезен в извънредната житейска и бизнес обстановка, свързана с COVID-19 - инициативи, онлайн срещи, теми, материали и т.н. Какви са Вашите очаквания и препоръки към общността на Съвета? 

0 of 3 answered
 

T