Arvioitu aika vastata tähän kyselyyn: 7 minuuttia.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää migreenin sairastavien työntekijöiden tilannetta yrityksissä ja vertailla tilannetta tutkimukseen osallistuvien maiden välillä.

Saatujen tulosten avulla voidaan tehdä toimintasuunnitelma migreeniä sairastavien työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Toisessa vaiheessa toteutetaan ennaltaehkäiseviä ja mukauttavia toimenpiteitä, joista on yhteistä hyötyä:
●       Työntekijöille

●       Terveydenhuollon ammattilaisille

●       Työnantajille

* Tutkimus on toteutettu Espanjan työterveyshuollon asiantuntijoiden yhdistyksen (AEEMT) tieteellisellä tuella.

KRITEERIT:

-Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista

-Suostumus annettujen tietojen käyttöön (LIITE)

-Migreenikriteerien täyttyminen (LIITE)

-Vastaajan tulee olla työelämässä kyselyhetkellä tai edellisen vuoden aikana
KYSYMYKSET MIGREENIÄ SAIRASTAVALLE TYÖNTEKIJÄLLE: TAUSTATIEDOT

Question Title

* 1. Ikä

Question Title

* 2. Sukupuoli

Question Title

* 3. Asuinmaa

Question Title

* 4. Asuinpaikkakunnan koko

Question Title

* 5. Koulutusaste

Question Title

* 6. Muilta saatu tuki (kohtauksen aikana)

Question Title

* 7. Asuinympäristö

KYSYMYKSET MIGREENIÄ SAIRASTAVALLE TYÖNTEKIJÄLLE: MIGREENITIEDOT

Question Title

* 8. Migreenityyppi (voit valita useita vaihtoehtoja)

Question Title

* 9. Kohtauksen kesto

Question Title

* 10. Kohtausten esiintymistiheys

Question Title

* 11. Lääkehoitoa seuraa (voit valita useita vaihtoehtoja):

Question Title

* 12. Ennaltaehkäisevä hoito tai estohoito (voit valita useita vaihtoehtoja)

Question Title

* 13. Akuuttihoito (voit valita useita vaihtoehtoja)

Question Title

* 14. Käytätkö muita täydentäviä hoitomuotoja, esimerkiksi tietynlainen ruokavalio, fysioterapia, mindfulness?

KYSYMYKSET MIGREENIÄ SAIRASTAVALLE TYÖNTEKIJÄLLE: TYÖ

Question Title

* 15. Nykyisen työpaikan toimiala

Question Title

* 16. Nykyisen työn tyyppi

Question Title

* 17. Työpaikan riskit/migreenialtisteet (voit valita useita vaihtoehtoja)

Question Title

* 18. Työyhteisön koko missä työskentelet

Question Title

* 19. Työpaikan sijainti missä työskentelet

Question Title

* 20. Säännölliseen terveystarkastukseen osallistuminen missä työskentelet

Question Title

* 22. Onko sinulla ollut työpaikallasi vaikeuksia tai konflikteja sen vuoksi, että migreenikohtaukset ovat mahdollisesti rajoittaneet/ haitanneet työkykyäsi?

Question Title

* 23. Työkykysi subjektiivinen arviointi (itsensä havaitseminen): Päivinä, joina ET kärsi migreenikohtauksesta, koetko ettet pysty hoitamaan työtehtäviäsi kunnolla.

Question Title

* 24. Henkilökohtainen käsitys työkyvystäsi päivinä, jolloin ei ole migreeniä (itsetuntemus): Pystytkö suorittamaan työtehtäviä päivinä, joina ET kärsi migreenistä?

Question Title

* 25. Työkyvyn subjektiivinen arviointi (itsetuntemus): Koetko migreenisi estävän työnteon kohtauksen aikana?

Question Title

* 26. Työkyvyn subjektiivinen arviointi (itsetuntemus): Pidätkö itseäsi toimintarajoitteisena migreenisi takia?

Question Title

* 27. Työkykysi subjektiivinen arviointi (itsensä havaitseminen): Koetko, sopeutumaan / luomaan sosiaalisia suhteita työpaikalla migreenistä huolimatta?

Question Title

* 28. Työkykysi subjektiivinen arviointi (itsensä havaitseminen): Koetko, että työelämään osallistuminen helpottaa/edesauttaa migreeniä sairastavan sosiaalisia suhteita.

Question Title

* 29. Miten toivoisit, että työpaikoilla huomioitaisiin migreeniä sairastavia työntekijöitä? (voit valita useampia vaihtoehtoja)

0 / 29 vastattu
 

T