Mèsi paske ou patisipasyon ou nan klas nou yo. Ide ou ban nou sou eksperyan ou yo ede nou anpil!

T