Sveiki,

šia apklausa siekiame sužinoti, kaip specialistams ir vadovams padėti siekti jų užsibrėžtų karjeros tikslų.

Orientacinė anketos pildymo trukmė - 5 minutės. Apklausa yra anoniminė, atsakymai bus analizuojami tik apibendrinti.

Atsakydami į anketos klausimus prisidedate prie benro tikslo gerinti dirbančiųjų galimybes, siekiant norimos darbo vietos. Nuoširdžiai dėkojame!

Question Title

* 1. Jūsų lytis

Question Title

* 2. Jūsų amžius

Question Title

* 3. Jūsų išsilavinimas

Question Title

* 4. Turėtų studijų kryptis

Question Title

* 7. Ar dirbate vadovaujamą darbą?

Question Title

* 8. Kuris iš įvardintų tikslų labiausiai apibūdina artimiausią Jūsų karjeros ketinimą?

Question Title

* 9. Kaip įvertintumėte savo apsisprendimą siekti šio tikslo?

Question Title

* 10. Siekiant savo karjeros tikslų per paskutinius 12 mėn., kiek kartų teko:

  Per paskutinius 12 mėn. to nedariau 1 – 2 kartus per metus 2 – 6 kartus per metus Maždaug kartą į mėnesį Dažniau nei kartą į mėnesį
Dalyvauti (gyvuose arba virtualiuose) seminaruose / konferencijose
Skaityti knygas, medžiagą, skirtą ugdyti profesines / asmenines kompetencijas
Konsultuotis su profesiniu mentoriumi
Atlikinėti praktines, technines kompetencijas ugdančias užduotis ne darbo metu
Dalyvauti ilgesniuose nei 2 dienų kursuose, kuriuos įsigijote pats (-i), o ne darbovietė
Savarankiškai klausytis virtualių mokymų platformose (Coursera ir pan.)
Naudotis karjeros konsultacijų paslaugomis

Question Title

* 11. Kiek sutinkate su teiginiais?

  Visiškai nesutinku Daugiau nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Daugiau sutinku Visiškai sutinku
Puikiai žinau, kokių kompetencijų turiu įgauti, kad pasiekčiau karjeros tikslą
Nežinau, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, ruošiantis dalyvauti darbo pokalbiuose
Žinau, kaip surasti ekspertų, galinčių padėti man pasiekti karjeros tikslo
Šiuo metu man būtų sudėtinga be pagalbos susidaryti veiksmų planą karjeros tikslui pasiekti
Nežinau, nuo ko pradėti siekti savo karjeros tikslo
Nesu tikras (-a), kaip efektyviausiai įgauti reikiamų kompetencijų karjeros tikslui pasiekti

Question Title

* 12. Kiek šie kriterijai Jums svarbūs, kai renkatės, kokiu būdu (knygos, mokymai, praktinės užduotys, virtualios programos ar pan.) kelsite kompetencijas?

  Visiškai nesvarbu Beveik nesvarbu Iš dalies svarbu Svarbu Ypatingai svarbu
Trukmė
Didžioji dalis informacijos pateikiama vizualiniu būdu, mažiau rašytinės informacijos
Įsipareigojimas grafike (pvz. lankymas kiekvieną savaitę) arba atsiskaityti iki termino
Galimybė mokytis/užduotis atlikti bet kada, o ne konkrečiu laiku
Galimybė bendrauti su kitais, naudojančiais šį būdą
Nereikalauja daug laiko per dieną / savaitę
Galimybė gauti dokumentą, patvirtinantį kursų/programos/konsultacijos baigimą
Organizatoriaus (-ių) reputacija
Teorija derinama su praktinėmis užduotis
Nedidelė finansinė investicija
Tiesioginis bendravimas su lektoriumi / mentoriumi ar kitu žmogumi
Suteikiamas palaikymas
Turinio teorinis išsamumas ir pagrindimas

Question Title

* 13. Jei svarstytumėte pirkti virtualią savęs tobulinimo/mokymo programą, kiek ir kokios programos savybės būtų svarbios jūsų apsisprendimui pirkti:

  Visiškai nesvarbu Beveik nesvarbu Iš dalies svarbu Svarbu Ypatingai svarbu
Daug dėmesio skiriama patarimams, kaip dalyvauti atrankose
Turinys apima savęs prezentavimą soc.medijose ir gero CV parengimą
Mokymosi medžiaga pateikiama per mobilią aplikaciją
Programoje sudaromas Jums pritaikytas planas, kaip pasiekti karjeros tikslo
Galimybė tiesiogiai pabendrauti su mentoriais / karjeros konsultantais
Turinys apima tiek techninių, tiek asmenybinių bei komunikacinių kompetencijų ugdymą
Didžioji dalis medžiagos pateikiama video arba audio formatu, vietoje tekstinio
Medžiaga sudėliota taip, kad kasdienė laiko investicija yra maža

Question Title

* 14. Kokio dydžio investicija į mokymosi/tobulinimosi programas per mėnesį Jums atrodo priimtina, siekiant Jūsų karjeros tikslo?

0 of 14 answered
 

T