CHÀO MỪNG QUÝ VỊ – Hãy Giúp Chúng Tôi Lập Kế Hoạch cho Tương Lai

Kế Hoạch Quan Trọng để Thay Đổi Khu Vực

METRO, Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Công Cộng Đô Thị thuộc Quận Harris, đang xây dựng kế hoạch vận tải công cộng thế hệ tiếp theo cho khu vực Houston, METRONext. Chúng tôi cần những ý kiến đóng góp của quý vị để lập kế hoạch về một hệ thống giao thông vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu cho khu vực năng động và đa dạng của chúng tôi! Quý vị vui lòng dành vài phút để tham gia cuộc khảo sát này và giúp định hướng kế hoạch. Hãy cho chúng tôi biết loại hệ thống phương vận tải công cộng nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị và gia đình.

METRONext sẽ tìm hiểu và đánh giá các khoản đầu tư mới tiềm năng trong các lựa chọn vận tải công cộng khác nhau cũng như các cơ hội hợp tác mới để kết nối mọi người với các địa điểm – các cơ hội về nhà ở, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí - trong Khu Vực Dịch Vụ METRO - và hơn thế nữa.

Dù hiện tại quý vị có đang sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay không, chúng tôi vẫn muốn hợp tác với quý vị để tìm kiếm giải pháp về vận tải công cộng tốt nhất phục vụ người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và du khách. "Tương lai của METRO tùy thuộc vào quý vị"

T