Motiv till att träna din idrott

Nedan ser du möjliga motiv för dig att träna din idrott. I svarsalternativen kan du ange hur bra detta motiv stämmer in på dig, från stämmer inte alls till stämmer mycket bra. Du väljer det alternativ som passar dig bäst.

Question Title

* 1. Mailadress?

Question Title

* 2. Vilken gång i ordningen gör du denna enkät?

Question Title

* 3. Jag gick till träningen i min idrott denna veckan...

  Stämmer Inte alls Stämmer lite grann Stämmer måttligt Stämmer mestadels Stämmer mycket bra
För att det är en del av vem jag är
Men jag vet inte riktigt varför längre
För att jag tycker om det
För att jag känner mig pressad av andra personer att träna
För att det jag gör i idrotten är ett uttryck för den jag är
För att det är ett bra sätt att lära mig saker jag kan ha nytta av i mitt liv
För att jag skulle få skuldkänslor om jag inte tränar i min idrott
Men jag ifrågasätter varför jag fortsätter
För att den lär mig att vara självdisciplinerad
För att jag gillar det
För att fördelarna mitt tränande ger mig är viktiga
För att jag känner mig skyldig att träna min idrott
För att jag trivs med det
Men jag ifrågasätter varför jag utsätter mig för detta
För om jag inte gjorde det så skulle andra personer bli missnöjda med mig
För att jag skulle känna mig misslyckad om jag inte tränade min idrott
För att den tillåter mig att leva på ett sätt som stämmer överens med mina värderingar
För att tillfredsställa andra personer som vill att jag ska träna
För att jag uppskattar fördelarna med mitt tränande
För att andra pressar mig att träna
För att jag skulle skämmas om jag inte tränade min idrott
För att det är en möjlighet att vara den jag är
För att det är kul
Men jag undrar vad det är för mening med det

Question Title

* 4. Skatta din upplevda psykiska hälsa under den vecka som gått.

Question Title

* 5. Hur bra tycker du att du presterat i din idrott under den vecka som gått?

Question Title

* 6. Om du tävlat i din idrott denna vecka, hur bra tycker du att det gick?

Question Title

* 7. Övriga kommentarer:

Question Title

* 8. Man/ Kvinna

Question Title

* 10. Vilken idrott utövar du?

T