De QOL-LP-ALS is een pas ontwikkeld assessment instrument dat de kwaliteit van leven in kaart brengt bij de partners van personen met amyotrofische laterale sclerose (ALS). Graag vragen wij uw medewerking door het assessment zo gepast mogelijk in te vullen.

Volgens de World Health Organization wordt kwaliteit van leven gedefinieerd als volgt: "De perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waarden-systeem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen." (WHO, 1997)

ALS heeft een enorme impact op zowel de persoon als zijn of haar omgeving. Aangezien er weinig instrumenten bestaan die rekening houden met de impact op de omgeving, willen wij graag de kwaliteit van leven in kaart brengen bij de levenspartners van personen met ALS. 

(Alle gegevens worden anoniem verwerkt en vallen onder het beroepsgeheim van de ergotherapeut.)
Dank bij voorbaat. 

Question Title

* 1. Hieronder zijn acht verschillende dimensies beschreven met betrekking tot kwaliteit van leven, namelijk:
- Emotioneel en fysiek welzijn
- Existentieel
- Financiën en werk
- Interacties met mensen, omgeving en familie
- Participatie en sociale rollen
- Regie over eigen leven
- Relaties en intimiteit
- Stigma.
Duid exact vijf dimensies aan die voor uw situatie het meest van toepassing zijn.
Beoordeel de vijf gekozen dimensies van 'meest belangrijk' naar 'minst belangrijk'.
(Elke optie kan maar één keer gekozen worden)
Indien een definiëring van een dimensie aanvulling vereist, kan u deze per dimensie aanvullen.

  Meest belangrijk Meer belangrijk Matig belangrijk Minder belangrijk Minst belangrijk
Emotioneel en fysiek welzijn
(Het ervaren van energie, vermoeidheid, pijn, discomfort, slaap, rust, lichaamsbeeld en uiterlijk, negatieve emoties, positieve emoties, zelfvertrouwen, denken, leren, geheugen en concentratie.)
Existentieel
(Het waarnemen, reageren op en ervaren van religie, spiritualiteit en persoonlijke overtuigingen.)
Financiën en werk
(Het ervaren van financiële bronnen en werkmogelijkheden.)
Interactie met mensen, omgeving en familie
(Het waarnemen, reageren op en ervaren van vrienden, familie en omgeving.)
Participatie en sociale rollen
(Mate van deelname en mogelijkheden in sociale rollen, sociale activiteiten en verantwoordelijkheden.)
Regie over eigen leven
(Het ervaren van vrijheid en zelfstandigheid binnen eigen leven.)
Relaties en intimiteit
(Persoonlijke relaties en sociale steun. De ervaring, tevredenheid met en verlangen naar sociale, emotionele en fysieke intimiteit en geslachtsgemeenschap.)
Stigma
(Percepties van zichzelf en publiekelijk vastgestelde negativiteit, vooroordelen en discriminatie.)

Question Title

* 2. Geef via de schuifknop weer hoe problematisch je 'meest belangrijke' dimensie is.
(Weergave in %)

Geen probleem Ernstig probleem
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Geef via de schuifknop weer hoe problematisch je 'meer belangrijke' dimensie is.
(Weergave in %)

Geen probleem Ernstig probleem
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Geef via de schuifknop weer hoe problematisch je 'matig belangrijke' dimensie is.
(Weergave in %)

Geen probleem Ernstig probleem
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Geef via de schuifknop weer hoe problematisch je 'minder belangrijke' dimensie is.
(Weergave in %)

Geen probleem Ernstig probleem
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Geef via de schuifknop weer hoe problematisch je 'minst belangrijke' dimensie is.
(Weergave in %)

Geen probleem Ernstig probleem
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
0 of 6 answered
 

T