Pytania uzupełniające. Część 2/2

Ankieta w celu poznania sposobów identyfikacji szczepów bakteryjnych, oznaczeń lekowrażliwości wykonywanych przez Weterynaryjne Laboratoria Diagnostyczne w Polsce.

Ważne: Poniższa ankieta jest anonimowa. Jest przeznaczona na wyłączny użytek wewnętrzny Sekcji. Zbiorcze wyniki ankiet będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych i będą stanowiły dane wstępne  do opracowania jednolitych wytycznych dostępnych dla wszystkich Weterynaryjnych Laboratoriów Diagnostycznych działających w Polsce

Wyniki będą dostępne na stronie Sekcji Mikrobiologii Weterynaryjnej PTNW (Link : http://www.ptnw.pl/?sekcja-mikrobiologii-weterynaryjnej,77). Mogą być także wysłane na adres e-mail zainteresowanego laboratorium.

Question Title

* 1. Ile oznaczeń lekowrażliwości (antybiogramów) wykonujecie Państwo rocznie?

Question Title

* 2. Dla jakich gatunków zwierząt najczęściej wykonywane są badania w laboratorium? Może być więcej niż jedna odpowiedź.

Question Title

* 3. Jakimi metodami najczęściej identyfikujecie Państwo bakterie przed wykonaniem oznaczenia lekowrażliwości? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 4. Jakimi innymi metodami identyfikujecie Państwo bakterie przed wykonaniem oznaczenia lekowrażliwości? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 5. Jaką metodą oznaczają Państwo lekowrażliwość? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 6. Czy identyfikują Państwo rutynowo mechanizmy lekooporności?

Question Title

* 7. Jakie mechanizmy lekooporności identyfikują Państwo rutynowo? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

Question Title

* 8. Czy interpretując wyniki oznaczania lekowrażliwości korzystają Państwo z wytycznych?

Question Title

* 9. Z jakich źródeł lub wytycznych korzystają Państwo interpretując wyniki oznaczania lekowrażliwości? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Question Title

* 10. Jaki system podawania wyników Państwo stosują?

0 of 10 answered
 

T