* 1. Кои от представените по време на форум „Икономика за жива планета“ теми според Вас са важни и трябва да се развиват по-активно в следващия период в България? Моля, подредете темите по важност.

* 2. Кои според Вас са темите, които трябва да бъдат приоритизирани от правителството ни по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.? Моля, подредете темите по важност.

T