Publikacja jest współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Question Title

* 1. Imię i nazwisko

Question Title

* 2. Adres e-mail

Question Title

* 3. Nazwa reprezentowanej instytucji/szkoły/grupy lokalnej?

Question Title

* 4. Adres do wysyłki

Question Title

* 5. Jak zamierzasz wykorzystać publikację? Polecamy przeprowadzenie warsztatów w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (16-22.11.2015) lub 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć (25.11-10.12.2015)

T