Formularz rekrutacyjny na rok szkolny 2018/2019

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres korespondencyjny:

Question Title

* 3. Adres email:

Question Title

* 4. Numer telefonu kontaktowego:

Question Title

* 5. Reprezentowana szkoła/instytucja/grupa (nazwa i pełen adres):

Question Title

* 6. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie?

Question Title

* 7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju, migracji i/lub praw człowieka? Proszę krótko opisać. 

Question Title

* 8. Czy ma Pan/Pani możliwość komunikacji za pomocą narzędzi internetowych (głównie email, media społecznościowe, skype)?

Question Title

* 9. Uczestnictwo w projekcie oznacza obowiązkowy udział w webinarium: „Globalne współzależności, zrównoważony rozwój a prawa człowieka”, które zostanie zorganizowane w dwóch terminach. Proszę wybrać datę webinarium, w którym deklaruje Pani/Pan swoje uczestnictwo.

Question Title

* 10. Uczestnictwo w projekcie oznacza obowiązkowy udział w webinarium: „Praca edukacyjna z młodzieżą na temat migracji i praw człowieka z Pomocnikiem Dydaktycznym”, które zostanie zorganizowane w dwóch terminach. Proszę wybrać datę webinarium, w którym deklaruje Pani/Pan swoje uczestnictwo.

Question Title

* 11. Zgody i oświadczenia:

W razie pytań prosimy o kontakt z Janem Świerszczem – jan.swierszcz@amnesty.org.pl
Po kliknięciu na przycisk WYŚLIJ FORMULARZ otworzy się strona START THE CHANGE! a Twoje dane zostaną zapisane.

T