Průzkum cen externě nakupovaných IT specialistů 

Děkujeme Vám za čas, který anketě věnujete. Její vyplnění by Vám nemělo zabrat víc než 10-15 minut. Otázky, u nichž je nutné zvolit odpověď, jsou označeny *. Výstupy z ankety budou zcela anonymizovány a využity v rámci článků informační služby INSIDE (Observer, Report) určené primárně pro CIO, IT ředitele a uživatele služeb Gartner v ČR a SR. Níže uvedené osobní údaje slouží pouze pro identifikaci respondenta, abychom věděli, komu zaslat výsledky.

Jako poděkování za Váš čas Vám zašleme* výtisk INSIDE Report s výstupem z průzkumu a roční předplatné služby INSIDE Observer (pokud již Observer dostáváte, můžete jej věnovat například kolegovi). Ihned po vyplnění ankety si navíc můžete stáhnout slidy s výsledky loňského průzkumu Mandays.

Question Title

* 1. Prosím vyplňte údaje o respondentovi (sobě) - nechcete-li uvést jméno a e-mail, vyplňte prosím alespoň svou pozici a odvětví (jinak nebude možné vaše odpovědi započítat). Neuvedete-li e-mail, nebudeme Vám moci poslat výsledky průzkumu.

Question Title

* 2. Kolik IT specialistů je ve vašem podniku 
Kolik pracovníků (ať už kmenových zaměstnanců nebo nakupovaných externě) má IT oddělení ve vašem podniku. Případně jsou-li IT specialisté (testeři, vývojáři, správci, projektoví manažeři, IT architekti apod.) zařazeni i v jiných odděleních, kolik jich má váš podnik celkem (stačí zaokrouhlený odhad). Prosím napište celé kladné číslo.

Question Title

* 3. Podíl lidských zdrojů 
Jaké procento vašich vývojových/projektových a provozních lidských kapacit je zajišťováno. (Součet by měl být 100 %, prosím uveďte procenta celým číslem bez znaku %, nevíte-li přesně, alespoň odhadněte)

Question Title

* 4. Insourcing vs Contracting vs Outsourcing
Jaký trend ve vaší organizaci převažuje při řízení talentu, zejména specialistů na digitální technologie.

Question Title

* 5. Za kolik nakupujete manday - Juniorní pozice
L01+L02, 0-5 let praxe, například: Tester, Tester-analytik, Junior programátor, Junior analytik, Junior konzultant (technický, funkční), Junior byznys analytik

Question Title

* 6. Za kolik nakupujete manday - Seniorní pozice
L03, 5-10 let praxe, například: Senior konzultant, Senior programátor, Systémový/aplikační architekt, Test manažer, Vedoucí projektu.

Question Title

* 7. Za kolik nakupujete manday - Manažerská pozice
L04, 10-15 let praxe, například: Enterprise architekt, Projektový manažer, Senior manažer

Question Title

* 8. Za kolik nakupujete manday - Ředitelská / exekutivní pozice
L05, 15 a víc let praxe, například: Partner, Viceprezident, Ředitel projektů (executive level).

Question Title

* 9. Jiné typy pozic
Nakupujete externí specialisty na jiné pozice? (které je obtížné zařadit do kategorií výše) Uveďte prosím o jaký typ pozice se jedná, cenu v Kč za man-day a počet nakupovaných dnů formou komentáře (nejlépe ve formátu Názevpozice, XX XXX Kč, XXX dnů).

Question Title

* 10. Změny během posledních dvou let (2021-2022)
Jak se mezi lety 2021 a 2022 měnil podíl externích IT specialistů (vč. kontraktorů) na celkovém počtu pracovníků, které využíváte.

  Výrazně rostl Mírně rostl  Zůstal stejný Mírně klesal Výrazně klesal 
Podíl externích specialistů (kontraktorů)

Question Title

* 11. Změny v nadcházejících dvou letech (2023-2024)
Jaké jsou vaše plány či očekávání ohledně vývoje podílu externích IT specialistů na celkovém počtu IT pracovníků, které využíváte.

  Výrazně vzroste Mírně vzroste Zůstane stejný Mírně klesne Výrazně kelsne
Podíl externích specialistů (kontraktorů)

Question Title

* 12. Na co je používáte
Na jaké druhy IT činností a služeb nejvíce používáte externí IT specialisty a konzultanty?
(zvolte jednu nebo více možností, případně doplňte vlastní)

Question Title

* 13. Nové oblasti a specializace
Je nějaká nová specializace či oblast, v níž v letošním roce poptáváte / budete poptávat externí specialisty? (zvolte jednu nebo více možností, případně doplňte vlastní)

Question Title

* 14. Práce na dálku /  v hybridním režimu - umožňujete externím specialistům (kontraktorům) pracovat ve vzdáleném či hybridním režimu, pokud ano, v jaké míře (ve srovnání s kmenovými zaměstnanci)

Question Title

* 15. Motivace k zaměstnání
Co považujete za hlavní motivaci IT specialistů při zaměstnání na hlavní pracovní poměr? Vyberte maximálně 3 (z Vašeho pohledu nejdůležitějsí)

Question Title

* 16. Nové trendy
Narazili jste v oblasti nákupu externích specialistů (případně v řízení lidských zdrojů a talentu obecně) na nějaký zajímavý či nový fenomén / trend který byste chtěli komentovat či shrnout několika větami? Tuto odpověď bychom zveřejnili s uvedením vašeho jména, pozice a společnosti u článku Mandays v INSIDE Report

T