Průzkum cen externě nakupovaných IT specialistů / Survey of rates for externally

Děkujeme Vám za čas, který anketě věnujete. Její vyplnění by Vám nemělo zabrat víc než 10-15 minut. Otázky, u nichž je nutné zvolit odpověď, jsou označeny *. Výstupy z ankety budou zcela anonymizovány a využity v rámci článků informační služby INSIDE (Observer, Report) určené primárně pro CIO, IT ředitele a uživatele služeb Gartner v ČR a SR. Níže uvedené osobní údaje slouží pouze pro identifikaci respondenta, abychom věděli, komu zaslat výsledky.

Jako poděkování za Váš čas Vám zašleme* výtisk INSIDE Report s výstupem z průzkumu a roční předplatné služby INSIDE Observer (pokud již Observer dostáváte, můžete jej věnovat například kolegovi). Ihned po vyplnění ankety si navíc můžete stáhnout publikovanou verzi výsledků loňského průzkumu Mandays.

(Thank you for taking time to complete this survey. It should take you 10-15 minutes at most. Questions that require partial or complete answer are marked with *. Collected data will be fully anonymized and serve as basis for articles in INSIDE - an information service for CIOs, IT directors and other executives and Gartner users in Czech Republic and Slovak Republic. Personal data collected below will be used for sending survey results to respondens.)

Question Title

* 1. Prosím vyplňte údaje o respondentovi (sobě) - nechcete-li uvést jméno, vyplňte prosím alespoň svou pozici a odvětví. Neuvedete-li e-mail, nebudeme Vám moci poslat rozšířené výsledky průzkumu.
(Please provide details about yourself - if you do not wish to provide name, please provide at least your position and industry. If you do not provide your e-mail, we will be unable to send you survey results.)

Question Title

* 2. Kolik IT specialistů je ve vašem podniku / How many IT specialists your company has?
Kolik pracovníků (ať už kmenových zaměstnanců nebo nakupovaných externě) má IT oddělení ve vašem podniku. Případně jsou-li IT specialisté (testeři, vývojáři, správci, projektoví manažeři, IT architekti apod.) zařazeni i v jiných odděleních, kolik jich má váš podnik celkem (stačí zaokrouhlený odhad). Prosím napište celé kladné číslo. / Headcount of your company's IT department (both employees and external contractors). Or, if IT specialists (testers, developers, administrators, project managers, IT architects etc.) are in other departments, what is the total number (a rounded quess will suffice). Please enter positive integer.

Question Title

* 3. Podíl lidských zdrojů / talent share
Jaké procento vašich vývojových/projektových a provozních lidských kapacit je zajišťováno. (Součet by měl být 100 %, prosím uveďte procenta celým číslem bez znaku %, nevíte-li přesně, alespoň odhadněte) / What percentage of your development / project and operation talent capacities is covered by (should total 100 %., please enter whole numbers without % sign.)

Question Title

* 4. Insourcing vs Contracting vs Outsourcing
Jaký trend ve vaší organizaci převažuje při řízení talentu, zejména specialistů na digitální technologie.
Which trend prevails in your organization talent management strategy - mainly for digital technology specialists.

Question Title

* 5. Za kolik nakupujete manday - Juniorní pozice
L01+L02, 0-5 let praxe, například: Tester, Tester-analytik, Junior programátor, Junior analytik, Junior konzultant (technický, funkční), Junior byznys analytik
(Manday rate - Junior position. 0-5 years experience. Examples: Tester, tester-analyst, junior programmer, junior analyst, junior consultant (technical, functional), junior business/data analyst.)

Question Title

* 6. Za kolik nakupujete manday - Seniorní pozice
L03, 5-10 let praxe, například: Senior konzultant, Senior programátor, Systémový/aplikační architekt, Test manažer, Vedoucí projektu. (Manday rate - senior position. 5-10 years experience. Examples: Senior consultant, senior programmer, systems/applications architect, senior business/data analyst test manager, project lead.)

Question Title

* 7. Za kolik nakupujete manday - Manažerská pozice
L04, 10-15 let praxe, například: Enterprise architekt, Projektový manažer, Senior manažer (Manday rate - Managerial position. 10-15 years experience. Examples: Enterprise architect, project manager, senior manager)

Question Title

* 8. Za kolik nakupujete manday - Ředitelská / exekutivní pozice
L05, 15 a víc let praxe, například: Partner, Viceprezident, Ředitel projektů (executive level) (Manday rate - Executive position. 15+ years experience. Examples: Partner, vice-president, project director (executive leve)).

Question Title

* 9. Jiné typy pozic / other positions
Nakupujete externí specialisty na jiné pozice? (které je obtížné zařadit do kategorií výše) Uveďte prosím o jaký typ pozice se jedná, cenu v Kč za man-day a počet nakupovaných dnů formou komentáře (nejlépe ve formátu Nazevpozice, XX XXX Kč, XXX dnů). (Are you using external specialists for other positions than those listed above - please provide details on type of position, price in CZK for man-day and number of days purchased - i.e. in format Positionname, xx xxx Kč, xxx days)

Question Title

* 10. Dopady posledních pěti měsíců (únor - červenec 2022).
Jak se během posledních pěti měsíců podíl externích specialistů (kontraktorů) na celkovém počtu pracovníků, které využíváte. / How has the share of external specialists used by your organization changed during last five months.

  Výrazně rostl / Increased significantly Mírně rostl / Increased slightly Zůstal stejný / No change Mírně klesal / Decreased slightly Výrazně klesal / Decreased significantly
Podíl externích specialistů (kontraktorů) / Share of external specialists (contractors)

Question Title

* 11. Na co je používáte / what you use them for
Na jaké druhy IT činností a služeb nejvíce používáte externí IT specialisty a konzultanty?
(zvolte jednu nebo více možností, případně doplňte vlastní) (What are the types of IT activities covered mainly by external IT specialists or consultants?)

Question Title

* 12. Nové oblasti a specializace / new areas and specializations
Je nějaká nová specializace či oblast, v níž v letošním roce poptáváte / budete poptávat externí specialisty? (zvolte jednu nebo více možností, případně doplňte vlastní) (Is there any new specialization or area for which you will be looking for external specialists - choose from list or type in your own).

Question Title

* 13. Motivace k zaměstnání / motivation for employment
Co považujete za hlavní motivaci IT specialistů při zaměstnání na hlavní pracovní poměr? Vyberte maximálně 3 (z Vašeho pohledu nejdůležitějsí) (What would you say is main motivator when looking for full-time IT specialists - please choose 3 at most).

Question Title

* 14. Nové trendy / New trends
Narazili jste v oblasti nákupu externích specialistů (případně v řízení lidských zdrojů a talentu obecně) na nějaký zajímavý či nový fenomén / trend který byste chtěli komentovat či shrnout několika větami? Tuto odpověď bychom zveřejnili s uvedením vašeho jména, pozice a společnosti u článku Mandays v INSIDE Report / Have you noticed any interesting or new trend/phenomena related to external IT specialists or HR/talent management in general? Would you like to comment on it or summarize it in short paragraph? We would publish your comment along with your name and position in article covering this Mandays Survey in INSIDE Report.

T