Question Title

* 2. Is-surmast u/jew l-għalliema jistaqsuni kif naħsibha fuq affarijiet importanti li qed jiġru fl-iskola.
The head of school and/or teachers ask me for my opinion on important things happening in school.

Question Title

* 3. Inħossni komdu/a li nitkellem mal-Kap tal-Iskola jew l-Assistent Kap meta jkolli bżonn.
I find it easy to speak to the Head of School or Assistant Head when neccessary.

Question Title

* 4. L-attivitajiet li torganizza l-iskola huma interessanti għalija. (eżempju: assemblies, Sports Days, ċelebrazzjonijiet).
I find the activities organised by the school interesting (e.g. assemblies, sports days, celebrations).

Question Title

* 5. Jiena nieħu gost nitgħallem fil-klassi.
I enjoy learning in class.

Question Title

* 6. Jiena kapaċi nagħmel ix-xogħol tal-iskola/tad-dar li jagħtuni waħdi.
I am able to do the schoolwork / homework on my own.

Question Title

* 7. Fil-klassi spiss naħdmu f’pari jew fi gruppi.
In class we often work in pairs or groups.

Question Title

* 8. Fil-klassi nista’ nuri x’tgħallimt b’modi differenti (proġetti, preżentazzjonijiet u xogħol ta’ kitba).
I can show what I have learnt in class in different ways (project work, presentations, written work).

Question Title

* 9. Jiena nista’ ntejjeb ix-xogħol li nagħmel wara l-ispjegazzjoni tal-għalliem/a.
I am able to improve my work after receiving suggestions from my teacher.

Question Title

* 10. Fl-iskola naf lil min għandi nkellem meta jkolli problema personali.
In school I know who to talk to when I have a personal problem.

Question Title

* 11. Jiena nħossni kunfidenti nipparteċipa f'diskussjonijiet.
I feel confident to take part in discussions.

Question Title

* 12. Fl-iskola tagħna kull student/a huwa trattat b’mod ġust.
In our school every student is treated fairly.

Question Title

* 13. Bejn l-istudenti hemm ir-rispett.
Learners respect each other.

Question Title

* 14. Jiena sodisfatt bil-mod kif l-iskola taġixxi fuq każijiet ta’ mġiba ħażina.
I am satisfied with the way the school tackles misbehaviour.

Question Title

* 15. Jiena naħseb li din hi skola tajba.
I feel that this is a good school.

Question Title

* 16. X’jogħġobni l-aktar fl-iskola:
The things I like best at school include:

Question Title

* 17. X’nixtieq inbiddel fl-iskola:
The things that I would like to improve in the school include:

T